Leasing

Naša spoločnosť si pre našich klientov pripravila predaj štvorkoliek a motoriek na splátky cez spoločnosť Cetelem.

Fyzická osoba - zamestnanec:

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz)
 • pracovnú zmluvu so všetkými údajmi o zamestnávateľovi (adresa, IČO, telefónny kontakt ...)
 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace

Fyzická osoba - podnikateľ:

 • dva doklady totožnosti ( občiansky preukaz, vodičský preukaz)
 • živnostenský list
 • daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdenie o podaní dane
 • výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace
 • faktúru za telefón alebo SIPO na overenie adresy

Právnická osoba:

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace
 • výpis z adresy sídla firmy t.j. faktúra za odber: voda, plyn, elektrická energia